Handelsbetingelser forkromning

 

1. Generelt

Forkromerenen. dk er en afdeling under Alphaprint ApS og benævnes i det følgende som Forkromeren. Efterbehandling refererer herefter til processer, der anvendes af Forkromeren, såsom stripning, svejsning, metal polering, forkromning osv. for at opnå de ønskede resultater for en kunde. Varer, genstande, artikler og arbejde med en enkelt komponent eller som skal adskilles i separate komponenter, vil herefter blive omtalt som vare(r).

 

2. Kvalitet og levering

Forkromeren eller dets leverandører kan ikke holdes ansvarlige for eventuelle skader eller utilfredsstillende resultater, forårsaget eller opnået under efterbehandling af vare(r) andet end ved bortkomst eller beskadigelse ved uagtsomhed på vare (r). Alle procedurer, kemikalier og processer anvendt på vare(r) er gjort udelukkende på kundernes egen risiko. Forkromeren giver ingen reklamationsret eller garantier med hensyn til resultaterne eller kvaliteten af ​​en finish eller det opnåede resultat.

Forkromeren vil efter eget skøn tilbyde at omforkrome, hvis det menes, at det opnåede resultat er under den standard, som der anser for acceptabelt baseret på en række faktorer, såsom formen, kvaliteten af ​​metal, sammensætning af metal, renhed af metal, tykkelsen af ​​metal, alder og tilstand af metal for en given vare(r). Utilfredsstillende udseende af vare(r) eller skader ved levering skal Forkromeren gøres opmærksom på med det samme. Enhver tvist fra sådanne spørgsmål skal ske til virksomheden og skriftligt via post eller e-mail senest 7 dage efter fakturadato. Ansvar for skader eller kvaliteten af ​​finish kan accepteres, medmindre Forkromeren har afgivet en erklæring om modtagelse af en skriftlig meddelelse indenfor denne frist.

Forkromeren giver ingen garanti eller sikkerhed overhovedet at vare (r) vil være egnet til brug efter en afsluttende proces. På grund af karakteren af ​​metalpolering og den efterfølgende ændring af overflader gennem polering og forkromning er dette på ejerens egen risiko. Kunderne rådes til at markere eventuelle områder af vare (r), der bør undgås for at minimere denne risiko. Forkromeren vil bestræbe sig på at afdække, undgå og eller beskytte alle områder, som en kunde har mærket, men kan ikke garantere for resultatet grundet den proces vare(r) skal igennem. Forkromeren stiller ingen garantier for leveringsdatoer og tilbyder derfor heller ikke nogen kompensation af omkostninger, forårsaget af forsinkede leverancer. Forkromeren vil til enhver tid af bedste evne sikre, at en givet leveringstid opfyldes, men stiller ikke garanti, da der kan opstå mange uforudsete komplikationer under processen, som kan påvirke leveringstiden Kunderne bør gøre Forkromeren bekendt med eventuelletidsfrister, før der anmodes om at efterbehandling skal udføres.

 

3. Forsendelse og forsikringer

Vare(r) som sendes med post eller kurér er på ejerens egen risiko og kunder rådes til at sikre, at vare(r) er korrekt forsikret og dækket, under forsendelse samt under besiddelse af Forkromeren og dets leverandører. Forkromeren kan ikke holdes ansvarlig for skader eller tab af varer under forsendelse. Enhver vare(r) afsendt af Forkromeren vil ske så på vegne af kunden og ansvaret anses derfor hos speditøren og dets forsikringsselskaber. Forkromeren kan ikke holdes ansvarlig for krav i henhold til varer stjålet fra lokaler eller motorkøretøjer, der anvendes af selskabet eller dets ansatte. Ethvert sådant krav vil blive videregivet til de relevante forsikringsselskaber og tyveri anmeldt til politiet. Forkromeren vil ikke blive holdt ansvarlig for ethvert tab eller konflikter i forbindelse sådanne krav.

 

4. Betaling

Betaling skal ske fuldt ud inden varer returneres, medmindre en handelskonto er blevet åbnet eller anden leveringsbetingelser er aftalt. Betaling skal ske ved bankoverførsel eller Mobile Pay. Varer forbliver Forkromerens ejendom indtil fakturaen er betalt fuldt ud. En Proforma faktura vil blive tilsendt når arbejdet med vare(r) igangsætters og når den er betalt, vil processen blive afsluttet og gjort klar til afsendelse.

Ved modtagelse af faktura betyder det ikke at vare(r) er færdige, men indikerer at arbejdet er ved at nå afslutningen. Manglende betaling inden for 28 dage fra fakturadato kan betyde, at der tilfalder lagerleje på fem procent af fakturaværdien eller minimum 100 kr. (største værdi gælder) per kalendermåned.

Undladelse af at betale for ydelser inden for 28 dage efter fakturadatoen, hvis der ikke er indgået en lagerlejeaftale, kan resultere i at Forkromeren bortskaffer vare(r) til "skrot" værdi. Er der ikke lavet en lagerlejeaftale og har kunden betalingsproblemer skal Forkromeren underrettes og der aftales en afbetalingsplan. Forkromeren kan ikke holdes ansvarlig for tab som følge af skrotning af kundernes varer, såfremt betalingsbetingelserne ikke er overholdt. Forkromeren kan efter eget skøn sende regninger til inkasso efter en periode på 28 dage fra forfaldsdagen på fakturaen.